Algemene voorwaarden & Privacypolicy Sneeuwhoogten.nl, mei 2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die direct of indirect online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door gebruik te maken van Sneeuwhoogten.nl stem je in met de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring en het cookiebeleid).

Aansprakelijkheid Hoewel de informatie op Sneeuwhoogten.nl met de grootste zorg tot stand is gekomen, kan de uitgeverij Spalder BV niet instaan voor de juistheid van gegevens. Spalder BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledige informatie.

Copyright Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spalder BV worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Sneeuwhoogten.nl en andere websites Op Sneeuwhoogten.nl tref je een aantal hyperlinks naar andere websites. Met deze links probeert Sneeuwhoogten.nl de bezoeker relevante informatie aan te bieden. Sneeuwhoogten.nl heeft geen invloed en draagt ook geen verantwoordelijkheid over de wijze waarop derde partijen met gegevens van bezoekers van Sneeuwhoogten.nl omgaan.

Privacy statement Het privacybeleid is van toepassing op alle diensten waarbij Sneeuwhoogten.nl persoonsgegevens verzamelt. Sneeuwhoogten.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de website of andere diensten zijn verkregen. In deze privacyverklaring informeren wij je over wat er met je gegevens wordt gedaan en hoe dit in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke gegevens Wanneer bezoekers van Sneeuwhoogten.nl zich inschrijven voor een nieuwsbrief of snowalert kunnen er persoonsgegevens verzameld worden. Per dienst kunnen bezoekers gevraagd worden naar gegevens als naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht en geboortedatum. Daarnaast verwerken wij je IP-adres na goedkeuring van ons cookiebeleid om hiermee je gedrag op de website te kunnen bepalen. Je hebt te allen tijde het recht om een overzicht op te vragen met daarin jouw gegevens. Indien je wilt dat jouw gegevens worden verwijderd, zodat je geen informatie meer van ons ontvangt dan kun je dit telefonisch of via e-mail kenbaar maken.

Nieuwsbrief & snowalert Wanneer je je aanmeldt voor de snowalert, informeren wij je per e-mail (max. 3x per week) over de sneeuwcondities in de door jouw gekozen bestemming. Door inschrijving voor de nieuwsbrief ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst met Spotler B.V. Nederland. De verwerkersovereenkomst met Spotler houdt in dat deze externe partij je achtergelaten persoonsgegevens mag verwerken ten behoeve van het versturen van onze nieuwsbrief. Wanneer je je op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van mails, dan kun je je eenvoudig afmelden via de link in de snowalert of nieuwsbrief. Je kunt je ook afmelden door telefonisch contact met ons op te nemen of door e-mail te sturen. Wij zullen je dan handmatig afmelden.

Wijzigingen Snowplaza behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de website en algemene voorwaarden.

Volg ons

XX Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores tempora placeat quia eligendi accusamus omnis temporibus id praesentium recusandae voluptates.